Service

Service avtaler
S-Tec tilbyr serviceavtaler ved leveranse av målere.
Avtalene omfatter regulære service-besøk, med rapport på målerens tilstand.

Innleid Strålevernsansvarlig
Bruk av radiometriske målere forutsetter at organisasjonen har en strålevernsansvarlig. Personell fra S-Tec kan leies inn for denne funksjonen ved nyanskaffelse av radiometrisk måleutstyr, eller temporært behov ved f. eks personellendringer.

Innleid strålevernsansvarlig gjennomgår virksomhetens prosedyrer og arbeidsinstrukser knyttet til strålevern, og gjennomfører opplæring av stedlig strålevernsansvarlig.

Strålingskartlegging
S-Tec utfører kartlegging/kontroll av stråling i industrivirksomheter som benytter måleutstyr med kapslede gammakilder.  Rapport utarbeides med anbefalinger av skjerming/merking. Arbeidet kan omfatte kontaminasjonstest av eldre kildebeholdere.