Nivåmåler LT-7300

LT-7300

Måleprinsippet
LT-7300 er en nivåmåler. Strålekilden montert på utsiden av beholderens vegg sender en smal 45 graders gammastråle mot detektoren(e) som er montert på motsatt side av beholderen. Strålens intensitet dempes av massen i strålebanen slik at bare deler av strålebanen treffer detektoren. Strålingen som treffer detektorstaven(e) er omvendt proposjonal med nivået i tanken. Absorpsjonsgraden til hver av detektorene måles og benyttes til å beregne nivået i beholderen.

 

LT

Strålekilder
S-Tec benytter normalt kilder basert på Cs-137 isotopen som har en halveringstid på 30 år, og sikrer derved god funksjonalitet over lang tid. Kildeaktivitet tilpasses hver enkelt applikasjon, innen området 0,1-37 GBq (3-1000 mCi). I spesielle tilfelle kan andre strålekilder benyttes.

 Detektorer
LT-7300 benytter Geiger-Müller rør for deteksjon av gamma stråling.

Elektronikk
LT-7300 har en matespenning på 24 VDC og 4-20mA utgang.

Kommunikasjon
4-20 mA signal for tilkobling til PLS eller styringssystem.

Kvalitet og presisjon
Nøyaktighet: +/- 0.2% FSD
Temperaturstabilitet:  0.1 %/°C

Mer informasjon om S-Tecs radiometriske nivåmålere
For mer informasjon kontakt oss.

Applikasjonsberegning
S-Tec beregner aktivitetsbehovet  for applikasjoner basert på kundenes spesifikasjoner og krav til presisjon og responstid. Klikk her for å gå til applikasjonsskjemaet.