Nivåbryter LS-7100

LT-7100
Nivåbryteren LT-7100 er konstruert for berøringsfri måling og overvåking av nivå på væske, oppløsninger og faste partikler i tanker, siloer og andre beholdere.
LS-7100 trenger ikke å rekalibreres og er praktisk talt vedlikeholdsfri.

Måleprinsippet
LS-7100 er en kompakt nivåbryter som består av en eller to detektorer (LS-7102) og en kraftforsyning/rele enhet (LS-7101). Strålekilden sender en kollimert gammastråle mot detektoren(e) og strålens intensitet dempes fullstendig av massen i strålebanen. Dette benyttes til å indikere høyt eller lavt nivå. Detektoren(e) kan enten kobles direkte til en PLS med 4-20mA signal (on/off) eller til releenheten LS-7101.

LS

Strålekilder
S-Tec benytter normalt kilder basert på Cs-137 isotopen som har en halveringstid på 30 år, og sikrer derved god funksjonalitet over lang tid. Kildeaktivitet tilpasses hver enkelt applikasjon, innen området 0,1-37 GBq (3-1000 mCi). I spesielle tilfelle kan andre strålekilder benyttes.

Applikasjonsberegning
S-Tec beregner aktivitetsbehovet  for applikasjoner basert på kundenes spesifikasjoner og krav til presisjon og responstid. Kontakt ossog du vil motta et forslag.

Detektorer
LS-7100 benytter Geiger-Müller rør for deteksjon av gamma stråling.

Elektronikk
LS-7102 detekortor enhet har en matespenning på 24 VDC og 4-20mA utgang.

LS-7101 releenhet har matespenning 230/115 VAC og to releutganger (høy/lav). Effektforbruk 3.5VA.

Kommunikasjon
Standard kommunikasjon er 4-20 mA.