Densitet og konsentrasjonsmålere

S-Tecs densitetsmålere er utviklet for nøyaktig, kontinuerlig og berøringsfri densitetsmåling av væsker og suspensjoner i rør.

DT-9300 er utviklet for nøyaktig, kontinuerlig og berøringsfri måling av densitet og konsentrasjon (tørrstoff %) i væsker og suspensjoner. Den er S-Tecs hovedprodukt, og erstatter tidligere DT-9100.

stec_dt9300_hele

Måleprinsippet
DT-9300 er en transmisjonsmåler. Strålekilden sender en kollimert gammastråle mot detektoren. Strålens intensitet dempes av massen i strålebanen. Detektoren registrerer restmengde gammastrålning, som ikke absorberes av materien inne i røret. Dempningen er proporsjonal med massen i strålebanen.

DT9300

Strålekilder
S-Tec benytter normalt kilder basert på Cs-137 isotopen i densitetsmålere fra Cs- 137 har en halveringstid på 30 år, og sikrer derved god funksjonalitet over lang tid. Kildeaktivitet tilpasses hver enkelt applikasjon, innen området 0,1-37 GBq (3-1000 mCi). Gammastråling fra Cs-137 isotopen er relativt lite følsom for variasjoner i målemediets sammensetning. I spesielle tilfelle kan andre strålekilder benyttes.

Detektorer
S-Tec benytter normalt organiske (plastbaserte) scintillatorer som detektorer. Årsaken er deres motstandsdyktighet mot fysiske påkjenninger som støt og vibrasjon, samt god temperatur og aldringsstabilitet.  Standard område for omgivelsestemperatur er -20-+50 ºC. Detektorer som tåler temperaturområde -40-+90 ºC kan leveres. Siden detektoren sitter utenpå røret kan rørveggen isoleres mot detektoren for reduksjon av varmestråling i applikasjoner med høy medietemperatur. Et betydelig antall av leverte detektorer er fortsatt operative, etter 25 års driftstid.

Krystallbaserte detektorer benyttes i enkelte typer applikasjoner.

Elektronikk
Målere fra S-Tec utnytter moderne mikroprosessorbasert elektronikk, med eget design av hardvare og programvare. Erfaringer fra et stort antall installerte enheter dokumenterer lang levetid og få feil.

Måleren er selvregulerende, og har i sammenliknings- tester vist høy stabilitet ved temperaturvariasjoner.  S-Tec tilbyr oppgradering til DT-9300 elektronikk til kunder som har den tidligere DT-9100 i drift. I de fleste oppgraderinger av denne type beholdes opprinnelig levert detektor.

DT-9300 har en matespenning på 24 VDC, og et energiforbruk< 5W. Strømforsyning fra 220 kan leveres.

Kommunikasjon
Standard kommunikasjon er 4-20 mA overlagret Hart, og RS 485. Tilpassing til bus-løsninger kan utføres.

Varianter
Målere basert på DT-9300 elektronikk/detektor leveres i et antall varianter.

Dette omfatter applikasjoner i landbasert industri, så vel som i olje/gass utvinning, både over og under vannflaten. Måleprinsippet et velegnet for bruk i densitetsmåling sub-sea, og som en viktig del av integrerte målesystemer for flerfase mengdemåling.

Ulike applikasjoner fører til ulike design og materialvalg. Noen markeder har spesielle designkrav til utstyr som skal benyttes i eksplosjonsfarlige omgivelser. S-Tec leverer i dag kapslinger i aluminium, syrefast stål og duplex-legeringer. DT-9300 serien omfatter enheter som har Ex-sertifisering iht. ATEX, IEC og FM- spesifikasjoner.

S-Tec_produkt_4_foto_pkheen

Krav til oppdateringstid vil variere med ulike applikasjoner. Normale prosessapplikasjoner opererer med tidskonstant på 20-60 sek. For prosesser med krav til hurtig responstid kan DT-9300 leveres med tidskonstant ned til 20 msek.

Kvalitet og presisjon
Detektor/ elektronikkenheten i DT-9300 er er kvalifisert iht ISO-13628-6

Hver enhet gjennomgår et omfattende testprogram før den leveres på markedet

Typisk yteevne er:

Presisjon                   :< +/- 0,2% ved tidskonstant 20 sek.
Sensitivitet                :< +/- 0,0001g/cm
Temperaturstabilitet:< +/- 0,01 %/°C
Repeterbarhet          :< +/- 0,2% over 100 dager

Parameterne over kan forbedres ved optimalisert design av den enkelte applikasjon.

Applikasjonsberegning
S-Tec beregner aktivitetsbehovet  for applikasjoner basert på kundenes spesifikasjoner og krav til presisjon og responstid. Klikk her for å gå til kontaktskjemaet.

Mer informasjon om DT-9300 serien
For mer informasjon fyll ut e-postadressen din under, og du vil få tilsendt pdf dokumentet automatisk til oppgitt e-postadresse.

Bestill databladet D9300_06: