Produkter & Tjenester

S-Tec utvikler og produserer industrielle instrumenter for måling av tørrstoff, densitet/tetthet og nivå i fast stoff, væsker og suspensjoner.

Vi tilbyr også tjenester knyttet til strålevern.

Densitet og konsentrasjonsmålere

Densitet og konsentrasjonsmålere

S-Tecs denistetsmålere er utviklet for nøyaktig, kontinuerlig og berøringsfri densitetsmåling av væsker og suspensjoner i rør.

Densitet og konsentrasjonsmålere »»

Nivåmåling

Nivåmåling

S-Tecs radiometriske nivåmålere er utviklet for pålitelig nivåovervåkning av væsker og faste partikler i tanker og rør, der konvensjonelle nivåmålere ikke strekker til.

Nivåmåling »»

Kildeholdere

Kildeholdere

S-Tec har levert over 600 kildeholdere til ulike applikasjoner og har god erfaring med design, produksjon og håndtering av disse. Installasjonene er både innen – og utendørs, i kalde så vel som varme og fuktige klimaer.

Kildeholdere »»

Service

Service

S-Tec tilbyr serviceavtaler tilpasset dine behov.

Service »»