Per Vidar Wærnes

Daglig leder

Per er utdannet sivilingeniør fra NTH. Han har erfaring fra flere posisjoner i industrielle virksomheter, men har i særlig grad arbeidet innen produkt-, prosessutvikling og ledelse. Han har vært ansatt i BTG Pulp & Paper Sensors AB, og var initiativtager til dette selskapets oppkjøp av norske Gamma Instruments AS i 1985. I S-Tec har Per salg og markedsrettet arbeid som hovedoppgave.

Anders Mouland

Produksjon- og kvalitetssjef

Anders har tidligere erfaring som industrimekaniker, og startet i S-Tec sommeren 2011, etter avsluttet utdannelse som maskiningeniør ved HiØ. Hans hovedoppgaver i S-Tec er produksjon- /kvalitetsledelse og logistikk samt applikasjonsevaluering og kildeberegning.

Meron Haugland Kliger

Salgsingeniør

Beskrivelse kommer snart

Lars Olav R. Syverstad

Produksjonsingeniør

Lars har tidligere erfaring som vikler i kraftbransjen før han startet på en elektronikk- og dataingeniør utdannelse i Sjøforsvaret.
Etter endt utdannelse jobbet han som systemtekniker på et av Sjøforsvarets fartøy frem til han begynte i S-Tec sommeren 2017.
Hans hovedoppgaver i S-Tec er produksjon og elektronikk.

Bjørn Grønli

Prosjektleder utvikling

Bjørn har arbeidet med strålingsbaserte målere siden han gikk ut av Ingeniørhøyskolen i Kongsberg. Han er en kompetansemessig ressurs på dette fagområdet, og står bak flere patenter. Etter å ha vært ansatt i Noratom og Kongsberg Våpenfabrikk etablerte Bjørn firmaet Gamma Instruments AS i Drammen. Bjørn har ledelse/gjennomføring av produktutviklingsprosjekter som sine hovedoppgaver i S-Tec.

Hans Wilhelm Ro

Serviceingeniør

Hans Wilhelm fikk sin første jobb ved Gamma Instruments AS, etter avsluttet utdannelse ved Kongsberg Tekniske Skole. Han har siden arbeidet med radiometriske målere, som salg og serviceingeniør i BTG Norge frem til etableringen av S-Tec. Hans hovedoppgaver i S-Tec er service og installasjon/igangkjøring.

Peter Axelsson

Mekanisk designer

Peter har en historie som sveiser, og etter det, bred erfaring som maskiningeniør og mekanisk designer. Hans hovedoppgaver i S-Tec er mekanisk design og gjennomføring/ledelse av utviklingsprosjekter.