Om oss

Sensor Technology AS spesialiserer sin virksomhet innen produksjon og utvikling av kostnadseffektive målere av konsentrasjon, tetthet og nivå i fast stoff, væsker og suspensjoner.

Måling av egenvekt, konsentrasjon og nivå.

Sensor Technology AS (S-TEC)

Virksomheten omfatter tilpasning av våre produkter til ulike industrielle applikasjoner, hvor radioaktive målere gir klare fordeler mot andre måleprinsipper.

Våre aktiviteter omfattes også av utvikling av nye målere og applikasjoner i samarbeid med kunder og andre organisasjoner.

Vi har verden som marked

S-TEC er lokalisert i Sarpsborg, og har verden som marked. Salg skjer gjennom agenter og distributører, med unntak av OEM-kunder. I Norge utføres salg og service av Pemac AS.

Kompetanse på ulike regelverk

Kompetanse på ulike regelverk med hensyn til radioaktive sensorer er en forutsetning for selskapets virksomhet på eksportmarkeder.

BTG AB og tidl. Gamma Instruments AS

S-TEC viderefører virksomheten til BTG AB i Sverige og tidligere Gamma Instruments AS i Norge innen sensorer basert på radioaktiv stråling.

Vår historie

  1. I år 1967 ble Noratom AS etablert.

  2. Kongsberg Våpenfabrikk overtar Noratom-Norcontrol.

  3. Gamma Instruments AS etableres av Bjørn Grønli.

  4. Eurcontrol Norge AS kjøper Gamma Instruments og etablerer Eurcontrol Gamma AS.

  5. Eurcontrol-gruppen skifter navn til BTG AB. BTG Norge AS fortsetter som norsk distributør.

  6. Eurcontrol-gruppen skifter navn til BTG AB. BTG Norge AS fortsetter som norsk distributør.

  7. Pemac AS i Kristiansand overtar som BTGs distributør i Norge.

  8. Pemac kjøper BTGs virksomhet på strålingsbaserte målere, og etablerer Sensor Technology AS.

  9. Berthold Technologies GmbH kjøper Sensor Technology AS