Karriere

Sensor Technology AS (S-Tec) produserer avanserte radiometriske instrumenter for ”on-line”-måling av konsentrasjon og tetthet i prosessindustrien, med hovedvekt på olje og gass- produksjon og prosessering. S-Tec er ledende på tekniske løsninger innen sitt virksomhetsområde. I tillegg til leveranse av etablerte produkter utvikler bedriften nye produkter og applikasjoner i samarbeide med morselskap og kunder. S-Tec er lokalisert på Grålum i Sarpsborg og er en norsk divisjon i Berthold Technologies GmbH, Tyskland.

Produksjonstekniker

Oppgavene knyttet til stillingen omfatter sammenstilling, test og dokumentasjon av virksomhetens produkter, inklusiv deltagelse i tilhørende logistikkoppgaver fra planlegging til forsendelse.

Alle ansatte i virksomheten deltar i aktiviteter knyttet til HMS og kvalitetsutvikling.

Aktuelle søkere bør ha kunnskaper og erfaring innen elektronikk/automasjon/instrumentering og utdannelse som automatiker eller ingeniør.  Erfaring fra likartet virksomhet og personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell bakgrunn. Det forutsettes gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.

Elektronikkingeniør/ Teknisk sjef

Stillingen omfatter ansvar for oppfølgning og utvikling av elektronikkdelen i virksomhetens produkter, herunder:

  • Elektronikk (HW) og systemoptimalisering av eksisterende produkter
  • Evaluere ny teknologi for integrasjon i eksisterende produkter og nye konsepter
  • Planlegge, spesifisere og gjennomføre testing internt, hos underleverandører og kunder
  • Støtte teknisk personell i virksomheten, hos distributører og kunder
  • Dokumentasjon og rapportering

Aktuelle søkere har formell utdannelse innen elektronikk på Masternivå, og erfaring med analog elektronikk, digital signalbehandling og elektronikk design.

Erfaring med etablerte internasjonale forskrifter og regulativ (CE) for LVD, EMC, ATEX er ønskelig.

Kunnskaper eller erfaring fra spesifikasjoner og dokumentasjon for leveranser til Olje & Gass bransjen vil være en fordel.

Vi søker etter en person med høy elektronikk kompetanse, analytisk legning og interesse i å ta et lederansvar i virksomheten.

Våre medarbeidere

S-Tec tilbyr spennende og krevende oppgaver, konkurransedyktige vilkår og gode utviklingsmuligheter for sine ansatte. Vår suksess er forankret i kreativiteten og effektiviteten til våre medarbeidere, og vi ønsker å opprettholde et stimulerende og trivelig arbeidsmiljø, med stor påvirkningsmulighet.

Skriftlig søknad med CV/vitnemål/attester sendes eller e-post til nedenstående adresser innen 08/02/2019.

For ytterligere opplysninger om bedriften og stillingene vennligst kontakt Per Vidar Wærnes på telefon 41659339 eller e-post per@s-tec.no

Sensor Technology AS   Ringtunveien 2/ postboks 179, 1712 Grålum      www.s-tec.no

Hovedprosesser i S-Tecs virksomhet er produktutvikling, produksjon, dokumentasjon og salg/markedsføring.

Ansatte i S-Tec skal oppleve en organisasjon med høy faglig dyktighet, dynamisk teamarbeid og entreprenørskap, basert på gjensidig respekt.

For å opprettholde en posisjon med teknologisk spisskompetanse trenger vi mer enn enkeltpersoners intelligens. Vi tror på en uformell organisasjon som grunnlag for kreative prosesser. Vår virksomhet skal stimulere og belønne innovasjon, og vi har som ambisiøst mål å være ansett blant verdens ledende innenfor våre prioriterte produkter.

Våre ansatte skal forvente opplæring, utviklingsmuligheter og gode betingelser, i et stimulerende kollegialt miljø.

Vi søker å ansette personer som har et ønske om å arbeide med utvikling av produkter og prosesser. Vår suksess er basert på nyskaping og grensesprengende teknologiske løsninger. Dr.ing/ Siv.Ing./Ing.-kompetanse innen fagområder som instrumentering, kybernetikk, fysikk, elektronikk er ønskelig, men alternativ kompetanse/erfaring er også av interesse.  Vi overlater til deg å bedømme om din kompetanse og personlige interesse/egenskaper passer i denne beskrivelsen.

I dag har S-Tec fokus på målere basert på radioaktiv stråling.  Vi har imidlertid som mål å utvikle produkter basert på andre teknologier innen måleteknikk.  Vi søker derfor etter personer som ikke nødvendigvis har spisskompetanse innen radioaktiv stråling, men som kan tilføre kompetanse på andre måleprinsipper.

Virker noe av dette interessant?  Send oss din CV og noen ord om hvor du passer inn i S-Tec virksomhet til: mail@s-tec.no 

Vi er også interessert i kontakt med virksomheter som har komplementær aktivitet og ønsker et samarbeide.