Karriere

S-Tec har for tiden ingen ledige stillinger. Dette forhindrer ikke at vi er interessert i å snakke med deg, hvis du mener at din kompetanse og personlighet vil være viktig for vår videre utvikling. Hovedprosesser i S-Tecs virksomhet er produktutvikling, produksjon, dokumentasjon og salg/markedsføring.

HVA VI KAN TILBY

ET GODT ARBEIDSMILJØ

Ansatte i S-Tec skal oppleve en organisasjon med høy faglig dyktighet, dynamisk teamarbeid og entreprenørskap, basert på gjensidig respekt.

KREATIVE PROSESSER

For å opprettholde en posisjon med teknologisk spisskompetanse trenger vi mer enn enkeltpersoners intelligens. Vi tror på en uformell organisasjon som grunnlag for kreative prosesser. Vår virksomhet skal stimulere og belønne innovasjon, og vi har som ambisiøst mål å være ansett blant verdens ledende innenfor våre prioriterte produkter.

LIVSLANG LÆRING

Våre ansatte skal forvente opplæring, utviklingsmuligheter og gode betingelser, i et stimulerende kollegialt miljø.

VI ØNSKER Å ANSETTE PERSONER SOM ER

AMBISIØSE OG MÅLRETTET

Vi ser etter de som har et ønske om å arbeide med utvikling av produkter og prosesser, og som strekker seg litt ekstra for å lykkes.

NYSKAPENDE OG KREATIVE

Vår suksess er basert på nyskaping og grensesprengende teknologiske løsninger. Vi stimulerer og belønner innovasjon og kreativitet.

KOMPETENTE OG ERFARNE

Dr.ing/ Siv.Ing./Ing.-kompetanse innen fagområder som instrumentering, kybernetikk, fysikk, elektronikk er ønskelig, men alternativ kompetanse/erfaring er også av interesse.

I dag har S-Tec fokus på målere basert på radioaktiv stråling

Vi har imidlertid som mål å utvikle produkter basert på andre teknologier innen måleteknikk. Vi søker derfor etter personer som ikke nødvendigvis har spisskompetanse innen radioaktiv stråling, men som kan tilføre kompetanse på andre måleprinsipper.

Virker noe av dette interessant?

Send oss din CV og noen ord om hvorfor du passer inn i S-Tec virksomhet.

Vi er også interessert i kontakt med virksomheter som har komplementær aktivitet og ønsker et samarbeide.