Papir og cellulose

Papir og celluloseindustrien utnytter radiometrisk måling i en rekke applikasjoner. Densitetsmåling er viktig i prosesser knyttet til cellulosefremstilling,
spesielt i gjenvinning og regenerering av kokekjemikalier.

Ulike applikasjoner indikeres av figuren under:PapirOgCellulose

Treforedlingsindustrien har et betydelig antall nivåapplikasjoner hvor radiometriske målere representerer sikre løsninger, f.eks :

  • Flismating før koker eller raffinører
  • Nivå i siloer og kjemikalietanker