Olje og gass

Miljøet rundt målere i olje& gass utvinning og prosessering kan være hardt.
Dette stiller krav til materialvalg og konstruksjon av måleinstrumenter,
for langtids stabil drift.

Radiometriske målere har en vedlikeholdsmessig fordel i at giverdelen består i en «selvgående» energikilde, som man kan stille klokken etter. Høy pålitelighet og sikkerhet har ført til mange radiometriske måleapplikasjoner i denne bransjen, blandt annet:

  • Nivåmåling i tanker
  • Olje og gass densitetsmåling
  • Olje/gass fraksjons- måling, bl.a. som del av flerfasemålere
  • Nivå- og densitetsprofilmåling i separatorer
  • «Slug»- deteksjon og volum-overvåkning
  • Densitetsmåling i boreslam for overvåkning og styring av tilsetninger

Utviklingen mot prosessering av brønnstrømmer «sub-sea», har aktualisert måleprinsippet ytterligere. Her får det faktum at måleren installeres utenfor prosessmediet stor betydning, både ved oppstart og under drift.

S-Tec har lang erfaring fra leveranser til olje & gass bransjen, både top-side og sub-sea. Rutiner for å følge de spesifikasjoner denne bransjen har mht. QA og dokumentasjon er innarbeidet.