Næringsmiddel og Landbruk/Fiske

Argumenter for å bruke radiometriske målere i denne industrien er bl.a hygiene. Siden måleprinsippet er basert på “clamp-on” installasjon er mediet uberørt.

S-Tecs referanser i denne bransjen er stor grad i form av ulike nivåapplikasjoner i fiskeindustrien. Densitet og nivå-applikasjoner finnes også i fòr og bindemiddel produksjon.