Bergverk og Mineraler

En rekke prosesser i denne type industrier omfatter vandige eller kjemiske suspensjoner, hvor konsentrasjon (tørrstoff %) er kritisk styringsparameter.
Dette gjelder både innen jernlegeringer og mineraler som kalk, titandioksid,
samt leire og sement.

I tørre prosesser innebærer ofte prosessen betydelige støvavsetninger, som fører til forstyrrelser på installerte in-situ måleinstrumenter. Her representerer radiometriske “clamp-on” instrumenter en stor fordel, både funksjonelt og sikkerhetsmessig.

Båndvekter for råstoffovervåkning på matebånd er ikke et standardprodukt i dagens
S-Tec-sortiment, men vi mottar gjerne forespørsler.