Bransje

Radiometriske målere basert på lukkede kontrollkilder benyttes i en rekke applikasjoner innen prosessindustri og kommunalteknikk. Fordelene måleprinsippet innebærer er:

  • Berøringsfri måling, hygienisk, ingen mediekontakt.
  • Ingen bevegelige deler
  • Enkel installasjon på utsiden av eksisterende rør og tanker, under drift!
  • Høy pålitelighet og lang levetid
  • Lavt vedlikeholdsbehov, enkel service
  • Høy nøyaktighet og repeterbarhet
Petrokjemi og kjemisk industri

Petrokjemi og kjemisk industri

Denne bransjen representerer et mangfold av ulike virksomheter, fra store oljeraffinerier til små enkeltmannsforetak. Derved finnes det også et betydelig antall ulike applikasjoner for måling av nivå og densitet.

Petrokjemi og kjemisk industri »»

Olje og gass

Olje og gass

Mijløet rundt målere i olje & gass utvinning og prosessering kan være hardt. Dette stiller krav til materialvalg og konstruksjon av måleinstrumenter, for langtids stabil drift.

Olje og gass »»

Næringsmiddel og Landbruk/Fiske

Næringsmiddel og Landbruk/Fiske

Argumenter for å bruke radiometriske målere i denne industrien er bl.a hygiene. Siden måleprinsippet er basert på “clamp-on” installasjon er mediet uberørt.

Næringsmiddel og Landbruk/Fiske »»

Renseanlegg

Renseanlegg

Kommunale og industrielle renseanlegg bearbeider avløpsvannet i et flertall kjemiske og mekaniske prosesstrinn for å konsentrere suspendert materiale (fast stoff).

Renseanlegg »»

Bergverk og Mineraler

Bergverk og Mineraler

En rekke prosesser i denne type industrier omfatter vandige eller kjemiske suspensjoner, hvor konsentrasjon (tørrstoff %) er kritisk styringsparameter

Bergverk og Mineraler »»

Papir og cellulose

Papir og cellulose

Densitetsmåling er viktig i prosesser knyttet til cellulosefremstilling, spesielt i gjenvinning og regenerering av kokekjemikalier.

Papir og cellulose »»